Cà phê Âm nhạc đương đại: SHANGRI-LA TRONG KHOẢNH KHẮC

20h, 12/7/2018
Tại Salon Văn hóa Cà phê Thứ bảy, 3A Ngô Quyền, Hà Nội
Vào cửa tự do 

Cuộc gặp gỡ giữa nhạc sĩ Kim Ngọc và các nghệ sĩ ngẫu hứng thể nghiệm của Hà Nội Đào Văn Trung/Violin, Ngô Trà My/Đàn Bầu, Quyền Thiện Đắc Saxophone, SơnX/bộ gõ và điện tử

Âm nhạc thể nghiệm, đặc biệt là trình diễn ngẫu hứng vẫn là một góc khuất trong đời sống âm nhạc đại chúng Việt Nam. Nhưng như một mạch chảy ngầm, các thực hành âm nhạc ngẫu hứng thể nghiệm vẫn đang được tiếp biến trong kết nối mạnh mẽ với truyền thống văn hoá âm nhạc bản địa và vươn tầm tới các sân khấu quốc tế.

Thuộc thế hệ tiên phong của âm nhạc thể nghiệm Việt, năm nghệ sĩ sẽ đưa khán giả tới một miền không gian đa chiều của những trải nghiệm âm thanh có lẽ bất ngờ và chắc chắn không lặp lại – như từng khoảnh khắc sống chúng ta vừa có và cũng đang mất đi…

Chương trình:
Khoảng rỗng: Kim Ngoc/giọng vàpiano, Ngô Trà My/đàn Bầu, Sonx/bộ gõ
– Đối Ẩm: Sonx/bộ gõ, Đào Văn Trung/ghi ta, Quyền Thiện Đắc/Sax
– Shangri-La: Ngô Trà My/đàn bầu, Kim Ngọc/vocal/piano, Đào Văn Trung/violin, Quyền Thiện Đắc/sax, Sonx/điện tử và bộ gõ.

                   
Thư viện hình ảnh