XƯỞNG NGHIÊN CỨU | CHUỖI SỰ KIỆN KHÍ HẬU CỦA ÂM THANH

XƯỞNG NGHIÊN CỨU | CHUỖI SỰ KIỆN KHÍ HẬU CỦA ÂM THANH

Dự án KHÍ HẬU CỦA ÂM THANH được bắt đầu bằng tuần lễ workshop và nghiên cứu điền dã cùng giáo sư âm nhạc tại Goldsmiths, Barley Norton tại Hà Nội và các vùng phụ cận. Chương trình đào tạo và điền dã ngắn ngày này là những hoạt động ngắn gọn, súc tích nhưng hy vọng sẽ đạt được các thành quả cụ thể hướng tới hội thảo 4 ngày tại Hanoi New Music Festival 2023 nơi mà chúng tôi sẽ giới thiệu các bài viết, các công trình nghiên cứu hoặc chiếu phim nhân học âm nhạc của các học viên trong khoá đào tạo này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình workshop và hội hội thảo này vào cách năm tiếp theo, mỗi năm 1 kỳ để góp phần thúc đẩy không gian văn hóa nghệ thuật – sáng tạo tại địa phương cũng như bắc cầu ra khu vực quốc tế.
Tìm hiểu thêm về lịch trình chuỗi sự kiện KHÍ HẬU CỦA ÂM THANH tại: https://g2.by/629d
ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ THÍNH XƯỞNG NGHIÊN CỨU ÂM NHẠC THỂ NGHIỆM – KHÍ HẬU CỦA ÂM THANH
https://g2.by/XyXi