Thư ngỏ Liên hoan Nhạc mới Hà Nội 2018

LIÊN HOAN NHẠC MỚI HÀ NỘI 2018 – CẤT LÊN IM LẶNG

hưa các bạn,
Vào thời điểm này, rõ ràng chẳng dễ để định nghĩa thế nào là “Đông Nam Á”, nghệ thuật Đông Nam Á hay văn hoá Đông Nam Á. Hay chăng, chính tình trạng bất khả này lại là chìa khoá để chúng ta tìm đường hiểu về Đông Nam Á? Hoặc giả, mặc dù chúng ta là các quốc gia đã được hình thành vô cùng khác biệt bởi những xung lực kỳ lạ của lịch sử, thì chúng ta đồng thời cũng lại là các phần của một khối đồng nhất.
Liệu chúng ta có thể vừa ăn mừng vừa tận dụng tối đa sự căng thẳng của hai thực tế đối nghịch này như thế nào?

“Chẳng có một thứ gì là thời gian rỗng hoàn toàn hay không gian rỗng hoàn toàn. Luôn luôn có cái gì đó mà ta nhìn thấy và luôn có cái gì đó mà ta nghe thấy. Trên thực tế, nếu cố để tạo ra sự im lặng, chúng ta cũng không thể.” (John Cage)

Điều nguyên thủy và tự nhiên nhất mà một con người có thể làm với hiện diện vật lý hữu hình của mình, đó là thở. Khi thở, người ta tạo ra chuyển động. Người ta cũng tạo ra âm thanh. Giống như nhiều Phật tử Thiền, John Cage đã nhận thức sâu sắc thực tế đơn giản ấy—tác phẩm 4:33 của ông chính là minh họa cho một nỗ lực tuyệt đối im lặng nhưng lại dẫn đến kết quả là âm thanh ở khắp mọi nơi.
Lấy cảm hứng từ sự bất khả của im lặng tuyệt đối, CẤT LÊN IM LẶNG—phiên bản năm 2018 của Liên hoan Nhạc Mới Hà Nội—“khảo sát” nghệ thuật âm thanh ở Đông Nam Á, một khu vực được coi là ‘im lặng’, vắng mặt trong các diễn ngôn về âm nhạc đương đại, thể nghiệm trên thế giới. Khu vực này chứa đựng nhiều bối cảnh đa dạng cùng khối lượng “từ vựng” âm thanh khổng lồ. Thông qua hai chuỗi sự kiện Hội nghị chuyên đềHoà nhạc, Trình diễn, Liên hoan Nhạc mới Hà Nội 2018 khảo cứu sự phức hợp đa dạng dệt nên từ một mạng lưới âm thanh phong nhiêu của Đông Nam Á, dù xuất xứ bản địa hay nơi khác, dù hàn lâm hay phi hàn lâm.
Liệu chúng ta tri nhận được gì về những người bạn láng giềng qua các tác phẩm và suy tư về âm nhạc, thanh âm của họ? Chúng ta giống nhau hay khác nhau nhiều hơn? Thân mời các bạn tới tham dự festival với hai chương trình chính Hội thảo và Hoà nhạc/Biểu diễn, diễn ra cả ngày xuyên suốt từ 16 đến 21 tháng 12 này.
Hẹn gặp các bạn!
Trân trọng,
BTC Liên hoan Nhạc mới Hà Nội 2018