HÒA NHẠC: “NHỮNG THẾ HỆ” TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

20:00, thứ bảy 31/10/2015/Sat 31 Oct 2015, 8 pm

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam/Vietnam National Academy of Music

77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Chương trình Thính phòng đương đại với chỉ huy/Contemporary chamber concert with conductor JEFF VON DER SCHMIDT

1. Vũ Nhật Tân: Tứ tâu dây “Mùa Mưa”

Sông Hồng Chamber Music

2. Đặng Hữu Phúc: Tứ tấu dây “Pizzicato”

Hoa Sen String Quartet

3. Nguyễn Minh Nhật: Piano quintet “Tiếng Ve”

Sông Hồng Chamber Music

4. Đặng Hồng Anh: Dàn Dây: “Capriccio Tây Nguyên”

Violon1: Đào Mai Anh, Khánh Linh, Đào Thị Hải

Violon2: Phạm Mai Anh, Thanh Nga, Minh Thịnh

Viola: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Kim Giang

Cello: Lê Phan Như Quỳnh, Bùi Hà Miên

D-Bass: Nam

5. Trần Kim Ngọc: Dàn nhạc thính phòng: “Dậy Thì”

Oboe: Việt Cường / Cla: Quốc Bảo / Horn: Quốc Trung

2 Violon: Khánh Linh, Đào Thị Hải/ 2 Cello: Lê Phan Như Quỳnh, Hà Miên / D-Bass: Nam

6. Trần Kim Ngọc: Dàn nhạc thính phòng: “Phúc hồn kính tặng cha”

Flute + Piccolo: Trọng Bằng / Bass Clarinet + Eb Cla: Quốc Bảo

Violon: Phạm Trường Sơn / Cello: Bùi Hà Miên Piano: Quỳnh Trang

Percussion: Duy Anh, Nguyên Anh

7. Vũ Nhật Tân: Dàn nhạc thính phòng: “Phố”

Flute: Trọng Bằng / Oboe: Việt Cường / Cla: Quốc Bảo / Basson: Tùng

Đàn Bầu: Lệ Chi

Violon1: Đào Mai Anh, Khánh Linh, Đào Thị Hải Violin 2: Phạm Mai Anh, Thanh Nga, Minh Thịnh Viola: Anh Tuấn, Kim Giang Cello: Hà Miên, Lê Phan Như Quỳnh/ D-Bass: Nam30

                   
Thư viện hình ảnh