Ding Dong – Tiệc cuối năm

CHƯƠNG TRÌNH: 

  1. (Tác phẩm) Hỗn Loạn

Thanh Tâm sáng tác& biểu diễn/Điện tử và vật dụng

  1. Ca trù thể nghiệm – ngẫu hứng

Thuỳ Chi/Hát, Thu Thuỷ/Đàn đáy, Minh Quân/Điện tử

  1. Song tấu – ngẫu hứng

Nguyễn Hương/Melodica, Thanh Tâm/Nhị

  1. Song tấu –ngẫu hứng

Minh Quân/Điện tử, Hải Duy/Điện tử

  1. Ngũ tấu – ngẫu hứng

Thuỳ Chi/đàn bầu, Thu Thuỷ/Tỳ bà, Thanh Tâm/vật dụng, Nguyễn Hương/vật dụng, Hải Duy/Bộ gõ

  1. Tam Tấu – ngẫu hứng

Nguyễn Việt/Saxophone, Hải Duy/ bộ gõ, Minh Quân/Điện tử

                   
Thư viện hình ảnh