CONCERT: “GENERATIONS” AT OLD QUARTER EXCHANGE CULTURAL CENTER

 Sun 25 Oct 2015, 8 pm

Old Quarter Exchange Cultural Center

50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Agenda

Đỗ Nhuận: “Tây Nguyên” string quartet

Đặng Hồng Anh:”Hội đêm rằm” string quartet

Kim Ngoc: “Dậy thì”

Vũ Nhật Tân: “Phố”

                   
Gallery Photo