CONCERT: “GENERATIONS” AT MANZI ART SPACE

20h00, Thursday, 29th Oct, 2015

Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội

Agenda

Đỗ Nhuận: “Tây Nguyên”

Đặng Hồng Anh: “Hội đêm rằm”

Vũ Nhật Tân: “Mưa”

Kim Ngoc: Dậy thì

                   
Gallery Photo