Narratives of Exposure

Tomorrow at 8pm in Nha San Collective 24 Lý Quốc Sư, DomDom will perform to celebrate Nha San 16+ years of birth. You are all invited to enjoy the ceremony!!!

 

Item fulltext

PROGRAM

 #1: Here and Where?

Minh Quân – Electronic

Duy Mỡ – Drums,Percussion

#2: Ngược Gió

Thanh Tâm – Objects

Ngọc Nhi – Flute

Việt Nguyễn – Accordion

#3: Tự Tình

Thu Thuỷ – Đàn Đáy

Thuỳ Chi – Đàn Bầu,Vocal

Thuỳ Dung – Đàn Tranh

Lương Huệ Trinh – Electronic

#4: Memory

Lương Ngọc Minh – Trumpet

Lương Huệ Trinh – Electronic

Hương Na – Dàn Mõ,T’ rưng

#5: A Sand

Chí Linh – guitar

Thuỳ Dung – Đàn Tranh

Minh Quân – Electronic

Duy Mỡ – Drums,Percussion

#6: Large Group Improvisation

Lương Huệ Trinh, Thuỳ Chi, Thu Thuỷ, Thuỳ Dung, Hương Na, Thanh Tâm, Minh Quân, Ngọc Nhi, Duy Mỡ, Việt Nguyễn, Chí Linh.

Plugins: AfterDisplayContent K2 Plugins: K2AfterDisplayContent

Item image gallery

                   
Gallery Photo