Phơi sáng

Domdom biểu diễn tại Nha San Collective 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội ngày mai (thứ 3) lúc 20.00 chào mừng Nhà Sàn tròn tuổi 16 chanh cốm. Mời các bạn tới thưởng thức và chung vui với chúng tôi!

Thời gian: 18h – 22h, ngày 30/12/2014
Địa điểm: 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội

Chương trình:

Nhóm 1 : Tác phẩm Ở đây? Ở đâu?
Minh Quân – Electronic
Duy Mỡ – Drums,Percussion

Nhóm 2 : Tác phẩm Ngược Gió
Thanh Tâm – Objects
Ngọc Nhi – Flute
Việt Nguyễn – Accordion

 

Nhóm 3 : Tác phẩm Tự Tình
Thu Thuỷ – Đàn Đáy
Thuỳ Chi – Đàn Bầu,Voice
Thuỳ Dung – Đàn Tranh
Lương Huệ Trinh – Electronic

 

Nhóm 4 : Tác phẩm Ký Ức
Lương Ngọc Minh – Trumpet
Lương Huệ Trinh – Electronic
Hương Na – Dàn Mõ,T’ rưng

 

Nhóm 5 : Tác phẩm Hạt Cát
Chí Linh – guitar
Thuỳ Dung – Đàn Tranh
Minh Quân – Electronic
Duy Mỡ – Drums,Percussion

 

6. Ngẫu hứng nhóm lớn
Lương Huệ Trinh, Thuỳ Chi, Thu Thuỷ, Thuỳ Dung, Hương Na, Thanh Tâm, Minh Quân, Ngọc Nhi, Duy Mỡ, Việt Nguyễn, Chí Linh.

                   
Thư viện hình ảnh